SOWAR
ul. Ziemniaczana 15
52-127 Wrocław
tel +48 71 34 36 523
Anna Osowiecka
logistyka
tel. 71 34 36 523 wew. 52, 20
 
Sowar Sp. z o.o. jest zarejestrowana:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydz. Gosp. KRS nr 0000083582
kapitał zakładowy: 1 311 000,- PLN
NIP: 8992191360, REGON: 931186053