SOWAR
ul. Ziemniaczana 15
52-127 Wrocław, POLAND
tel +48 71 34 36 523
 
Anna Osowiecka
logistics
tel. 71 34 36 523 wew. 52, 20
 
The Company is registered by:
S±d Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydz. Gosp. KRS nr 0000083582
kapitał zakładowy: 1 311 000,- PLN
NIP: 8992191360, REGON: 931186053